Om Eiker Båtforening

Eiker Båtforening er lokalisert i Vestfossen og innsjøen som blir benyttet til båtluftslivet strekker seg over en lengde på nesten to mil fra Vestfossen sentrum til Eidsfoss i Hof. Mellom Fiskumvannet og Eikern ligger Sundhaugen, en kjær badeplass og hvor det også er mulighet for servering i sommerhalvåret. Eikern blir benyttet som drikkevann, så vi seiler i eksklusiv væske. Midtveis i Eikern ligger Holtøya, med Hakavik kraftstasjon like på innsiden. Tvers over ligger to store campingplasser, ved Thorrud. På Hesthammerøya tror de lokale (vennligsinnede) innfødte at det var kloster i middelalderen, men beviser finnes ikke. Eidsfoss er endestasjonen og vel verdt et besøk. Her det kunstnere, museum, kro, kunstutstilling på Hovedgården mm.
 

Dugnader

Alle dugnader starter kl 18.00 - Dugnadsansvarlig: Geir E. Lunde TLF 99719962

Vår 2018:

Dato Planer Gjøremål
Tirsdag, 24. april 2018 Dugnad, styremøte Sette ut uteriggere, rydding
Tirsdag, 8. mai 2018 Dugnad, styremøte Sjekke bøyer, rydding, olje brygger
Tirsdag, 15. mai 2018 Dugnad Rydding, plenklipp
Tirsdag, 22. mai 2018 Dugnad Rydde, plenklipp
Tirsdag, 29. mai 2018 Dugnad, styremøte Rydde, plenklipp
Tirsdag, 12. juni 2018 Dugnad Rydde, plenklipp

 

Sommerferie: fint hvis noen klipper plenen

Høst 2018:

Dato Planer Gjøremål
Tirsdag, 7. august 2018 Dugnad plenklipp
Tirsdag, 14. august 2018 Dugnad Plenklipp
Tirsdag, 21. august 2018 Dugnad Plenklipp, ta opp badebøyer
Tirsdag, 4. september 2018 Dugnad Plenklipp, organisere opptak
Tirsdag, 18. september 2018 Dugnad Ta opp bøyer
Tirsdag, 16. oktober 2018 Vinterlukke Ta opp uteriggere

 

Søknad om bryggeplass

Du kan fylle ut dette skjema hvis du ønsker bryggeplass i Eiker Båtforening.
Medlemskap: kr. 200,-
Bryggeplass kr. 500,-
Opplag kr. 400,-

Reglement for Eiker Båtforenings båthavn. Bryggeplassene er kun for foreningens medlemmer.

  1. Byggeplassene blir tildelt av bryggekomiteen i samarbeide med styret.
  2. Fremleie eller utlån av bryggeplass er ikke tillatt.
  3. Bryggeleien skal være innbetalt før bryggeplass tas i bruk.
  4. Bryggeplassinnehaveren må rette seg etter pålegg fra bryggekomiteen.
  5. I båt havna skal det herske alminnelig orden. Løse fortøyningstau og avfall skal fjernes omgående. Alt fortøyningsutstyr fjernes fra bryggeplass ved sesongslutt.
  6. Justering av bryggeplass skal kun skje i samarbeide med bryggekomiteen.
  7. Nøkler. En nøkkel utleveres pr.bryggeplass mot depositum på kr. 200,-. Må tilbakeleveres ved opphør av medlemskap.
  8. Brudd på dette reglement kan etter vedtak i styret medføre fradømming av bryggeplass. Innbetalt bryggeleie vil ikke bli refundert.
  9. Eiker Båtforening fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå grunnet feil eller mangler ved bryggeanlegget.
  10. Det kreves deltakelse på minst 3 dugnader i løpet av hver sesong, og en av deltakelsene skal være på høsten.
Styret 23.06.2006

Kontaktpersoner

Eiker Båtforening:

Styret:

Verv Navn Telefon E-mail
Formann Erik Steen 911 38 308 protm@online.no
Nestleder Jan Åge Størseth 926 89 322 janasto@online.no
Sekretær Henning Elvekrok 958 85 191 krok73@online.no
Kasserer Øystein Torp 924 66 132 oystorp@broadpark.no
Styremedlem Tor Ingar Sønsterud 413 26 612
Styremedlem Jan Erik Skjolshorne
Styremedlem Gro Firing
Varamedlem Helge Røkeberg 32 75 27 69
Varamedlem Inger Mytting 920 68 990
Varamedlem Tore Holden
Dugnadsgruppe Geir E. Lunde 997 19 962
Bryggeransvarlig Jan Åge Størseth 926 89 322 janasto@online.no
Nøkler Bjørn Åge Nilsen 906 03 060
Revisor Cato Jacobsen 906 03 060
Revisor Dag Erik Sommerud 32 75 74 48 / 932 58 301
Valg / Festkomite Erik Juelsen
Valg / Festkomite John M S Kipsgaard 920 16 830
Valg / Festkomite Trond Hansen

Aktuelle saker

Styret i EBF fikk innbydelse til et informasjonsmøte fra Vestfossen Elvepark AS ved Preben Ellingsen.
Her ble det utvekslet informasjon om hva som har blitt gjort fra deres side og at de inviterte til et samarbeid ang. å utvikle området langs elva i sentrumsområdet.
Et eventuelt samarbeid diskuteres på kommende Årsmøte i EBF.

Kontakt oss

 

Eiker Båtforening
Adresse:
3321 Vestfossen


Kontonummer: 0530 50 75932


post@ebf.no
911 38 308