Søknad om bryggeplass

Ta kontakt

Søknad om bryggeplass

Ta kontakt

Søknad om bryggeplass

Ta kontakt

Om Eiker Båtforening

Eiker Båtforening er lokalisert i Vestfossen og innsjøen som blir benyttet til båtluftslivet strekker seg over en lengde på nesten to mil fra Vestfossen sentrum til Eidsfoss i Hof. Mellom Fiskumvannet og Eikern ligger Sundhaugen, en kjær badeplass og hvor det også er mulighet for servering i sommerhalvåret. Eikern blir benyttet som drikkevann, så vi seiler i eksklusiv væske. Midtveis i Eikern ligger Holtøya, med Hakavik kraftstasjon like på innsiden. Tvers over ligger to store campingplasser, ved Thorrud. På Hesthammerøya tror de lokale (vennligsinnede) innfødte at det var kloster i middelalderen, men beviser finnes ikke. Eidsfoss er endestasjonen og vel verdt et besøk. Her det kunstnere, museum, kro, kunstutstilling på Hovedgården mm.

 

Dugnader

Alle dugnader starter kl 18.00 - Dugnadsansvarlig: Geir E. Lunde TLF 99719962

Vår 2019

Dato Planer Gjøremål
Tirsdag, 23. april Dugnad, styremøte Sette ut uteriggere, rydding
Tirsdag, 7. mai Dugnad, styremøte Sjekke bøyer, rydding, olje brygger
Tirsdag, 14. mai Dugnad Rydding, plenklipp
Tirsdag, 21. mai Dugnad Rydde, plenklipp
Tirsdag, 28. mai Dugnad, styremøte Rydde, plenklipp
Tirsdag, 11. juni Dugnad Rydde, plenklipp

Sommerferie: fint hvis noen klipper plenen

Høst 2019

Dato Planer Gjøremål
Tirsdag, 6. august Dugnad plenklipp
Tirsdag, 13. august Dugnad Plenklipp
Tirsdag, 20. august Dugnad Plenklipp, ta opp badebøyer
Tirsdag, 3. september Dugnad Plenklipp, organisere opptak
Tirsdag, 17. september Dugnad Ta opp bøyer
Tirsdag, 15. oktober Vinterlukke Ta opp uteriggere

Søknad om bryggeplass

Du kan fylle ut dette skjema hvis du ønsker bryggeplass i Eiker Båtforening.

Medlemskap: kr. 200,-

Reglement for Eiker Båtforenings båthavn. Bryggeplassene er kun for foreningens medlemmer.

  • Byggeplassene blir tildelt av bryggekomiteen i samarbeide med styret.
  • Fremleie eller utlån av bryggeplass er ikke tillatt.
  • Bryggeleien skal være innbetalt før bryggeplass tas i bruk.
  • Bryggeplassinnehaveren må rette seg etter pålegg fra bryggekomiteen.
  • I båt havna skal det herske alminnelig orden. Løse fortøyningstau og avfall skal fjernes omgående. Alt fortøyningsutstyr fjernes fra bryggeplass ved sesongslutt.
  • Justering av bryggeplass skal kun skje i samarbeide med bryggekomiteen.
  • Nøkler. En nøkkel utleveres pr.bryggeplass mot depositum på kr. 200,-. Må tilbakeleveres ved opphør av medlemskap.
  • Brudd på dette reglement kan etter vedtak i styret medføre fradømming av bryggeplass. Innbetalt bryggeleie vil ikke bli refundert.
  • Eiker Båtforening fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå grunnet feil eller mangler ved bryggeanlegget.
  • Det kreves deltakelse på minst 3 dugnader i løpet av hver sesong, og en av deltakelsene skal være på høsten.

Styret 23.06.2006

Kontakt personer

Styret - Eiker Båtforening

Verv Navn Telefon E-mail
Formann Erik Steen 911 38 308 protm@online.no
Nestleder Jan Åge Størseth 926 89 322 janasto@online.no
Sekretær Henning Elvekrok 958 85 191 krok73@online.no
Kasserer Øystein Torp 924 66 132 oystorp@broadpark.no
Styremedlem Tor Ingar Sønsterud 413 26 612  
Styremedlem Jan Erik Skjolshorne    
Styremedlem Trond Hansen    
Varamedlem Helge Røkeberg 32 75 27 69  
Varamedlem Inger Mytting 920 68 990  
Varamedlem Tore Holden    
Dugnadsgruppe Geir E. Lunde 997 19 962  
Dugnadsgruppe Jan Erik Skjolshorne    
Bryggeransvarlig Jon Skistad   jonskistad@gmail.com
Nøkler Bjørn Åge Nilsen 906 03 060  
Revisor Cato Jacobsen    
Revisor Erik Ørmen    
Valg / Festkomite Erik Juelsen    
Valg / Festkomite Thomas Skjoldhorne    

Aktuelle saker

 

Styret i EBF fikk innbydelse til et informasjonsmøte fra Vestfossen Elvepark AS ved Preben Ellingsen. Her ble det utvekslet informasjon om hva som har blitt gjort fra deres side og at de inviterte til et samarbeid ang. å utvikle området langs elva i sentrumsområdet. Et eventuelt samarbeid diskuteres på kommende Årsmøte i EBF.

 
Eiker Båtforening
 
3321 Vestfossen
  post(at)ebf.no
  911 38 308
  0530 50 75932